عمامه های روسی= دعواسرعمامه است

IMG_20160730_102229

فرق ما با تو این است حسین جان

ما خدا را قربانی خواسته هایمان می کنیم!

و تو خود را قربانی خواسته های خدا…

وهمین گونه فرق مستند عمامه های انگلیسی با مستند عمامه رسول خدا

عمامه های انگلیسی مستندی است که جدیدا باب گفتگوی مجالس بچه های مذهبی شده،مستندی که قسمت اول آن شایسته ی تقدیر وتشکراست وبسیارشامل محتوای خوب وقوی است،اما متاسفانه ازآنجا که مانند هرسریال ایرانی که قسمت دومش وقتی ساخته میشود بسیار مسخره وضعیف است ،این مستند هم قسمت دوم آن ضعیف ساخته شده؛البته بهتره بگم که ساخته نشده بلکه یک نوع میکس صحبت های مخالفان وموافقان است ومتاسفانه باضعف هایی که دارد قسمت اول آنرا نیز زیرسوال برده است و مورداستناد دشمنان قرارگرفته است

ولذا این امر باعث شده شخصی بی سواد که دارای اندک ادبی نمیباشد شروع کند به تهیه ی مستندی در رد قسمت دوم عمامه های انگلیسی بانام عمامه ی رسول خدا

مستندی که درآن شخص گوینده از اندک سواد حوزوی برخوردار نبوده وبایک ایراد بسیار کوچک، بحثی که کاملا اجتهادی است را میخواهد زیر سوال ببرد و میخواهد دفاع کند ازآیت الله سیدصادق شیرازی ،اما نمیداند که این بحث کاملا اصولی وفقهی است و با اصطلاحات عامیانه و فرهنگ عوام نمیشود جواب داد

او زمانی که میخواهد از روی روایات بخواند حتی روخوانی آنرا بلد نیست چه برسد به اعراب احادیث که آنرا کاملا به صورت غلط میخواند آنوقت با این طرز روایت خوانی اظهار نظر میکند در سخنان دوعالمی که کاملا بحث آنها اجتهادی و علمی است

ودر آخر مثل تمامی کسانی که سواد کافی ندارند شروع میکند به فحاشی ؛جسارت هایی که کاملا ازروی تعصب برخواسته است ودرپایان مستند نشان میدهد که خود این شخص که مستند عمامه ی رسول خدا را تهیه کرده از کجا تهیه شده است و محصول چه بازاری است

البته زمانی که مستندقسمت دوم رانگاه میکنید انتظارچنین توهین هایی رامیدهید

متاسفانه همیشه کار ضعیف و با موج حرکت کردن خسارت هایی به بار می آورد

وای به حالی که موج شود سونامیه ادای ولایتی درآوردن

 

دانلود        قسمت اول    قسمت دوم   قسمت سوم

ودر جواب آقای تهیه کننده مستند عمامه رسول خدا یاهمان عمامه های روسی

ما خود را قربانی خواسته های خدا میکنیم و توخدا را قربانی خواسته های خود

دعوا سر عمامه نیست سر هوای نفس است بدبخ

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.