بازگشت امام خمینی از پاریس

از سوز سرما داخل اتاق پنج دری ، زیر کرسی خزیده بودیم

منتظر داستان های پدربزرگ با لحن همیشه آرامش بودیم

اما اینبار چشمان پدربزرگ نگران بود

نگاهش به کتاب حافظ روی کرسی افتاد

دست دراز کرد و تفالی به حافظ زد

ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی                       

                                  در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی

بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم                     

                                             مُلک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی

لبخندی زد به نشانه آرامش قلبش و پاسخگویی به سوالات ذهنش

آری امام فردا به سلامت خواهد آمد …

یازدهم بهمن ۵۷

محمد محسن

وضو نداری برای چی اومدی تو وبلاگم . . من با وضو نوشتم ، تو هم با وضو ببین تنبیه بی وضو:سه صلوات نقد بفرست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.