نویسنده: matinrozati

۲

دعوت به کمپین بازگشت به زندگی

سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد                              آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد به قول عماد: تشریح بدن هر فردی را...

۰

بیدار باش ولو بایک استکان چایی

آیت الله شاه آبادی اگر برای نافله ی شب بیدار شدید ودیدید برای نافله خواندن آمادگی روحی ندارید بیدار بمانید بنشینید ،حتی چای بخوررید انسان...

۰

اسلحه ی دشمن در جنگ نرم

به نظر شما دشمن با چه سلاحی به ما هجوم می آورد نکنه فکر کردیم جنگ نرم هم مثل جنگ های دیگه میمونه چرا ما...

۰

دشمن شناسی با مارک ها

 حضرت علی (ع): قد جَهل مَن استنصَح اعدائَه به حقیقت نادان است کسی که از دشمنان خیرخوای بجوید مارک آدیداس ADIDAS : All Days I ...

۱

در حال بازسازی …. (۲)

تمام شب را بیدار ماندی منتظرم… و من خواب ، مثل همیشه… خداجان!!!تو هم برو بخواب؟؟؟امشب هم خبری نیست از نمازشب و مناجات… میخواستم مطلبی...

۴

آرامش ابدی در گرو یک مبارزه است (۱)

دوباره میگویم همان حرف های تکراری                                   توبه های تکراری             ادم  های تکراری من مانده ام       این گناه کی قرار است تکراری شود؟! هر روزاین لامصب...