دسته: معراجی ها

۰

بیدار باش ولو بایک استکان چایی

آیت الله شاه آبادی اگر برای نافله ی شب بیدار شدید ودیدید برای نافله خواندن آمادگی روحی ندارید بیدار بمانید بنشینید ،حتی چای بخوررید انسان...

۰

درس هایی از نماز (۵)

دوران مدرسه را که یادتون هست خانوم معلم مشق میداد که بنویسیم دلیلش چی بود اون همه تکرار اون همه مشق معلومه چون این کلمات...

۰

نماز چگونه ادب میکند(۴)

خدا درسته که رحمان و رحیم هست اما قرار نیست ما باهاش پسر خاله بشیم تو نماز پسر خاله ی خدا شدن مثل اینه که...