برچسب: اینترنت

۲

دعوت به کمپین بازگشت به زندگی

سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد                              آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد به قول عماد: تشریح بدن هر فردی را...

۰

تصمیم های عجیب اعتکاف (۳)

معتکف واقعی یعنی شهدا                     که تا ابد عند ربهم یرزقون هستند   تصمیمم از اول این بود که قسمت سوم اعتکاف را بعد از...

۴

آرامش ابدی در گرو یک مبارزه است (۱)

دوباره میگویم همان حرف های تکراری                                   توبه های تکراری             ادم  های تکراری من مانده ام       این گناه کی قرار است تکراری شود؟! هر روزاین لامصب...