برچسب: زمستان

۸

نتیجه ی شما = حتما به سرم زده (۱)

نمیدونم وقتی دلم میگیره چرا عجیب هوای قبرستان رفتن میکنم ؛فوق العاده آرامش خاصی میده  قبرستان چه حال عجیبی داره تنگ غروب جمعه بشینی کنار...