برچسب: مسجد امام خمینی

۲

ولی افتاد مشکل ها (۲)

اگر رفتید اعتکاف یعنی بمانید برای همیشه با خدا… شروع اعتکاف وارد مسجد شدم دیدم تمام مسجد سرتاسر پره آدم ،جایی برای ما پیدا نمیشد،باهزارتا...

۱

که عشق آسان نمود اول (۱)

سه روز با خدا می خوریم می خوابیم می خندیم گریه می کنیم اعتکاف برای من یعنی سه روز خوشگذرانی با خدا…. نمیدونم از کجا...