برچسب: موبایل

۲

دعوت به کمپین بازگشت به زندگی

سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد                              آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد به قول عماد: تشریح بدن هر فردی را...

۰

تصمیم های عجیب اعتکاف (۳)

معتکف واقعی یعنی شهدا                     که تا ابد عند ربهم یرزقون هستند   تصمیمم از اول این بود که قسمت سوم اعتکاف را بعد از...